ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง โครงการ Kefeta: บทเรียนในการเสริมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง โครงการ Kefeta: บทเรียนในการเสริมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง คนหนุ่มสาวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและแก้ไขปัญหาระดับโลก ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมระดับโลก ระดับทวีป และระดับประเทศจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อันที่จริง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เยาวชนได้รับความสนใจจากการอภิปรายและการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ข้ามชาติและระดับชาติ

ตัวอย่างเช่น เยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ระหว่างแอฟริกาและสหภาพยุโรป ในเรื่องนี้ สิ่งสำคัญคือต้องระลึกถึงประเด็นสำคัญของการประชุมสุดยอดสหภาพแอฟริกา-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 5 คือ การลงทุนในเยาวชนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในเมืองอาบีจาน ประเทศโกตดิวัวร์

สหภาพแอฟริกายังมุ่งเน้นไปที่ ‘การควบคุมการจ่ายเงินปันผลทางประชากรผ่านการลงทุนในเยาวชน’ เป็นธีมของปีนั้น

ในขณะเดียวกัน ประเทศในแอฟริกากำลังพัฒนานโยบายเยาวชน และเอธิโอเปียก็เป็นหนึ่งในนั้น นโยบายเยาวชนแห่งชาติของเอธิโอเปียได้รับการรับรองในปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตย มีความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะและจริยธรรม เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน มีประสิทธิภาพ และกว้างขวางและได้รับประโยชน์จากประเทศ กิจกรรมต่อเนื่องที่มุ่งสู่ระบบประชาธิปไตยและเร่งพัฒนา”

นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลและ-หรือหุ้นส่วนการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน

โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยใช้วิธีการทีละน้อยและโครงการในเอธิโอเปียที่กำหนดเป้าหมายกลุ่มเยาวชนก็ไม่ต่างกัน

รายงานระบุว่าแนวทางบูรณาการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเสริมความคิดนี้ ในปี 2015 ธนาคารโลกได้แนะนำการบูรณาการเป็นแนวทางใหม่ในโปรแกรมการจ้างงานเยาวชน

กิจกรรมเยาวชนแบบบูรณาการ

ในเอธิโอเปีย USAID ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ Integrated Youth Activity กับAmref Health Africaเป็นผู้นำในการดำเนินการ โครงการ Integrated Youth Activity ซึ่งเรียกว่าโครงการ ‘Kefeta’ (หมายถึง ‘ยกระดับ’ ในภาษาอัมฮาริก) เป็นโครงการริเริ่มแบบพหุภาคส่วนระยะเวลาห้าปีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชนเอธิโอเปียเป็นเจ้าของ เป็นผู้นำ จัดการ และพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และพลเมือง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการเยาวชน

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้โดยโครงการ Kefeta คือการแจ้งการแทรกแซงของโปรแกรมโดยอิงจากการวิเคราะห์ความต้องการที่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบท ภูมิทัศน์ของสถาบัน และข้อจำกัด และโอกาสสำหรับกิจกรรมเยาวชนแบบบูรณาการ

โครงการนี้อาจถือได้ว่ามีเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรมในลักษณะที่มุ่งเป้าไปที่การใช้แนวทางแบบบูรณาการและรับรองความยั่งยืนของกิจกรรมต่างๆ หลังจากอายุการใช้งานของโครงการ

แนวทางบูรณาการในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ Kefeta มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจ้างงานของนักศึกษา การมีส่วนร่วมของพลเมือง การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ และสุขภาพ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ โปรเจ็กต์ได้พัฒนากิจกรรมแบบบูรณาการซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเรื่องการจ้างงานตามความต้องการ สร้างความมั่นใจว่าเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

อีกกิจกรรมหนึ่งคือการจัดตั้งพันธมิตรเยาวชน แนวร่วมเยาวชนเป็น “เวทีถาวรสำหรับเยาวชนในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนสิทธิของพวกเขาร่วมกัน ขยายเสียงและเสริมสร้างการกระทำของพวกเขา” แนวร่วมจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทั้งใหม่ และที่มีอยู่ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงเรียน สถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมนอกโรงเรียน

นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มพันธมิตรเยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนแทรกแซงที่สำคัญของโครงการ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง